Blog’da ilk kez.

Yazı: Cansu Fırıncı

Bizim de beğenmediğimiz uygulamalar oldu. Ama anayasayı takmamazlık etmedik*, buyurmuş Başbakan.

İlkokul düzeyinde öğrendiğimiz dilbilgisi kuralı gereği Türkçe’de kök aldığı her ek ile anlamlı bir birim etmek zorunda olduğundan, sırayla denemekte de bir sakınca görmediğimizden;

Tak, takmak (mastar hali), Takmaz (üçünçü tekil şahıs), takmamaz (?), üçüncü tekil şahısta mastar olumsuzlaması gibi bir garabet ortaya çıkıyor.

Doğrusu şöyle olacak: Tak, Takmaz ve nihayetinde Takmazlık (etmedik).

Biz de soruyoruz hazretin gözlerinin içine bakarak:

Siz üniversite mezunuydunuz değil mi sayın Başbakan?

* Bakınız, 1 Temmuz tarihli envai çeşit matbuat

Reklamlar